Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. w Gdańsku zostało założone w 1992 roku przez pracowników przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych (GPRT).


Podejmując w czerwcu 1992 roku działalność gospodarczą i przejmując całą kadrę wykonawczą GPRT, PRT S.A. stało się sukcesorem tradycji, doświadczeń i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa funkcjonującego w branży budowlano-montażowych usług telekomunikacyjnych już od 1950 roku.


W okresie istnienia Spółki nastąpiły istotne zmiany w jej strukturze kapitałowej i akcjonariacie. Aktualnie kapitał akcyjny Spółki wynosi 1 536 400 zł.


Kultywując tradycje niezawodnego partnera, Spółka wykonuje powierzone jej kontrakty w najnowszych technologiach, przy udziale profesjonalnej kadry wykonawczej zapewniając najwyższe standardy jakościowe.